Program festiwalu

W imieniu współorganizatorów festiwalu z Gdańska i z Wilna, artystów występujących podczas piętnastu edycji „Wilno w Gdańsku” oraz siedmiu edycji „Free Culture Gdansk Vilnius”, składamy najgłębsze wyrazy współczucia dla Rodziny Prezydenta Pawła Adamowicza, mieszkańców Gdańska i Wilna, dla których osoba ś.p. Prezydenta Gdańska była, jest i będzie bliska.

Idea festiwali, wymyślona przez Pawła Adamowicza sprowokowała w kolejnych latach rozkwit tego symbolicznego wydarzenia do skali pełnowymiarowej. Poza niezapomnianymi doznaniami artystycznymi spowodowała, iż Gdańsk jest najchętniej odwiedzanym miastem przez turystów zarówno z Wilna, jak i całej Litwy.

Panie Prezydencie, przez ostatnie 15 lat wspólnymi siłami tworzyliśmy oba festiwale. Wiemy, że życzyłby Pan sobie, abyśmy kontynuowali te inicjatywy, nadal jednocząc mieszkańców obu miast i ich artystów. Może Pan na nas liczyć.

Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach.

Przemek Wojciechowski